Stenové panely GS insPIRe S MAX sú určené pre vonkajšie obvodové plášte a vnútorné deliace steny v skeletových konštrukciách. Ich jadro sa vyznačuje lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Expandovaný polyuretán
Expandovaný polyuretán
Priemyselné budovy
Priemyselné budovy
Skrytý spoj
Skrytý spoj
Stenový panel
Stenový panel
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia

Použitie

Stenové panely GS insPIRe S MAX sú určené pre vonkajšie obvodové plášte a vnútorné deliace steny v skeletových konštrukciách. Ich jadro sa vyznačuje lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Tvarované okraje uľahčujú montáž a zvyšujú požiarnu odolnosť. 

Charakteristiky

  • profilácia kovového obkladu
  • estetické 
  • vysoká požiarna odolnosť
  • súvislé polyuretánové tesnenie

Hrúbky panelu

  • 40mm
  • 60mm
  • 80mm
  • 100mm
  • 120mm