Tepelné izolácie a chladenie priemyselných budov
info@oxywall.sk
PO-PIA: 08:00 - 17:00

Vetranie, chladenie, vykurovanie a filtrácia

IntrCooll: Dvojstupňové adiabatické chladenie pre priemyselné budovy.

Premeňte svoju výrobnú halu na komfortné, zdravé a produktívne pracovisko.

Výhody technológie IntrCooll

Komfortné

Perfektná teplota a vlhkosť počas celého roka.

Udržateľné

Enviromentálne priateľná alternatíva so spotrebou energie nižšou o 90%.

Zdravé

Používame a filtrujeme česrtvý vzduch z exteriéru.

Produktívne

Produktivita práce klesá o 2% s každým 1°C nad 22°C. Udržujte maximálny výkon svojich zamestnancov.

V čom je IntrCooll odlišný od priamych jednostupňových adiabatických chladení?

Až o

114 %

účinnejšie chladenie

Až o

7 °C

nižšia dosiahnutá teplota

Až o

60 %

menej zvyšuje vzdušnú vlhkosť

Až o

30 %

menšia spotreba vody

img_divider

Patentované dvojstupňové adiabatické chladenie od spoločnosti Oxycom

Výrobky IntrCooll fungujú na prírodnom princípe odparovania vody. Spoločnosť Oxycom posúva adiabatické chladenie na ďalšiu úroveň pomocou jedinečného dvojstupňového procesu adiabatického chladenia. IntrCooll prirodzene ochladzuje vodu a používa ju na hlbšie ochladenie vzduchu. Výsledkom je menej vlhkosti a optimálne pohodlie.

90% úspora energie v porovnaní s klasickou klimatizáciou.

img_divider

Zvýšte produktivitu

Pri teplotách nad 22°C klesá produktivita vašich zamestnancov o 2% na každý 1°C. IntrCooll zaisťuje efektívne chladenie a optimálne pracovné podmienky a to aj v extrémne horúcich dňoch pri vysokom vnútornom tepelnom zaťažení.

Šité na mieru pre vašu spoločnosť

Naše rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti z nás robia dokonalého sparring partnera. Po dôkladnej analýze vašej situácie vykonáme konzultáciu s našimi inštalátormi a vašimi vlastnými odborníkmi. Určíme ako integrovať IntrCooll do vašej budovy. Unikátne modulárne koncepcie spoločnosti Oxycom nám umožňujú rýchlo vytvoriť optimálne pracovné prostredie.

Doprajte pohodlie vašim zamestnancom

IntrCooll chladí 100% čerstvým a filtrovaným vonkajším vzduchom. Neustále vetranie, osviežuje vzduch niekoľkokrát za hodinu. To prispieva k pohodliu a pohode vašich zamestnancov.

img_divider

Celoročne príjemné pracovné prostredie. Ako to funguje?

Vetranie
Zdravá vnútorná klíma je nevyhnutná pre pohodu vašich zamestnancov. V lete počas režimu chladenia využíva IntrCooll 100% čerstvý vonkajší vzduch. Vďaka vetraniu výrobnej haly niekoľkokrát za hodinu máte vždy zaistenú optimálnu kvalitu vzduchu. Počet výmen vzduchu v chladnejších obdobiach závisí od množstva dostupného vnútorného tepla. Ak je systém vybavený voliteľným modulom Heat Reclaim, počet výmen vzduchu sa maximalizuje.
Zpätné získavanie tepla
Vnútorné teplo generované strojmi, výrobnými procesmi, vykurovaním, osvetlením a ľuďmi stúpa konvekciou smerom k stropu. Toto zvyškové teplo opätovne využíva voliteľný modul Heat Reclaim. IntrCooll udržiava teploty vo vašej hale konzistentné, dodáva predhriaty ventilačný vzduch a zaručuje jeho vháňanie bez prievanu. Horizontálne teplotné vrstvy vo vašej výrobnej hale sú narušené (anti-stratifikácia) a preto je rozdiel medzi teplotou pod strechou a vonkajšou teplotou je minimalizovaný. To má za následok menšie tepelné straty a významné úspory.
Chladenie bez poplatkov
Aj na jar, v zime alebo na jeseň môže byť potrebné ochladenie vašej výrobnej haly. Napriek nižším vonkajším teplotám sa môže vnútorná teplota nepríjemne zvýšiť. Toto vnútorné teplo je spôsobené strojmi, výrobnými procesmi a slnečným žiarením z okien a svetlíkov. Na rozdiel od tradičných chladiacich systémov, ako je klimatizácia, kde sa vzduch predovšetkým recykluje vnútri, inteligentne využívame externý vzduch. To nám umožňuje „zadarmo“ ochladiť a vetrať vaše výrobné priestory..
Filtrácia
Možno si to neuvedomíte, ale ani vonkajší vzduch nie je vždy čistý. Čerstvý vzduch môže byť znečistený napríklad peľom, jemným prachom, výfukovými plynmi, baktériami alebo spórami plesní. IntrCooll vždy pred vstupom do výrobnej oblasti vyčistí prichádzajúci čerstvý vzduch. V chladnejších obdobiach môžeme tiež zaručiť bezprašnú vnútornú klímu filtráciou vzduchu recirkulovaného pomocou modulu Heat Reclaim. Stupeň filtrovania závisí od triedy zvoleného filtra.
Vykurovanie
Ak nie je nainštalovaný žiadny vzduchový vykurovací systém a vnútorné teplo uvoľňované zo strojov je nedostatočné, môže byť modul Heat Reclaim vybavený vykurovacím telesom. Takto sa ohreje recirkulovaný vzduch zhromaždený na strope. Je dosiahnutá príjemná pracovná teplota. Modul je možné kombinovať so všetkými bežnými spôsobmi vykurovania. Ovládanie vykurovacieho systému je štandardne nastavené tak, aby sa zabránilo zbytočnému prehrievaniu.
Nepriame / priame adiabatické chladenie
Keď sa vonkajšia teplota ešte zvýši, prepne sa systém na dvojstupňové adiabatické chladenie. Prvý nepriamy adiabatický „krok chladenia“ využíva na predchladenie okolitého vzduchu studenú recirkulačnú vodu. Pretože sa nepridáva žiadna vlhkosť, má vzduch pri opustení výmenníka tepla nižšiu teplotu ako vonkajší vzduch. Druhý priamy adiabatický „chladiaci krok“ ochladzuje vzduch ešte ďalej prostredníctvom patentovanej technológie Oxyvap od spoločnosti Oxycom. Kombinovaná účinnosť sa zvyšuje na 114%.

Zodpovedne.

V súlade so všetkými predpismi.

img_divider

Objavte bezkonkurenčný výkon technológie IntrCooll

IntrCooll Std. IntrCooll Plus
Nominálny prietok vzduchu 6000 m³/h at 80 Pa protitlak 14000 m³/h at 80 Pa protitlak
Nominálny výkon 1700 watt @ 80 Pa protitlak 4800 watt @ 170 Pa protitlak
Efektivita Až do 114% Až do 114%
EER (pomer energetickej účinnosti) Až do 1:40 Až do 1:40
Rozmery 1394 mm x 1394 mm x 1074 mm 2070 mm x 2070 mm x 1460 mm
Hmotnosť (suchá / prevádzková) (okrem príslušenstva) 225 kg / 325 kg 425 kg / 550 kg

Príslušenstvo a možnosti

Chcete mať úplnu kontrolu nad svojimi jednotkami IntrCooll? Možnosť ich monitorovať a ovládať odkiaľkoľvek na svojom tablete, smartfóne alebo počítači? Oxycom dodáva príslušenstvo, ktoré rozšíri vaše možnosti.

Priemyselná ventilácia – Oxycom 4Seasons

Oxycom IntrCooll 4Season je energeticky úsporné a efektívne riešenie pre vetranie výrobných, skladovacích a priemyselných hál.

Až donedávna nebola pohodlná klimatizácia a vetranie veľkých plôch v priemyselných budovách dostupné. Horúce a vlhké podmienky môžu ľahko viesť k všeobecnému nepohodliu pre používateľov priestorov, znížovaniu produktivity a porušovania pracovného práva.

Prinášame o 80% nižšie náklady a 100% čerstvý vzduch.

  • Efektívne chladenie v lete
  • Rekuperácia a vykurovanie v zime
  • Vetranie a filtrácia v každom ročnom období
  • Pozoruhodná energetická účinnosť a výkon
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Veľmi tichý chod
  • Hygienický certifikát VDI 6022
  • Žiadne enviromentálne škodlivé plyny

Vetracie systémy priemyselných zariadení

Rekuperácia tepla a režim kúrenia

V zimnom období, keď je vonku nízka teplota, stúpa teplý vzduch až k stropu. Tento teplý vzduch sa filtruje, zmieša s čerstvým vzduchom, v prípade potreby sa zahreje a potom sa dodáva zvisle smerom k podlahe pomocou voliteľného difúzora AirOptimizer.

Táto metóda znižuje tepelné straty pri streche minimalizáciou stratifikácie v interiéri výsledkom čoho sú nižšie náklady na kúrenie.

Chladenie bez nákladov

Najmä na jeseň a na jar môže byť slnečné žiarenie silné, zatiaľ čo teploty vzduchu sú stále nízke.

V režime voľného chladenia sa nízka teplota vonkajšieho vzduchu používa na ochladenie vzduchu vo vašich priestoroch. Zatiaľ čo štandardné kompresorové klimatizácie potrebujú mechanické systémy na ochladzovanie vzduchu v budove, IntrCooll 4 Seasons používa režim voľného chladenia na prívod chladného a čerstvého vzduchu z exteriéru. Voliteľný difúzor AirOptimizer efektívne distribuuje vzduch vodorovne so zvýšenou rýchlosťou prúdenia vzduchu v režime chladenia.

Režimy chladenia

Režim jednostupňového chladenia

V letnej sezóne, kedy sú extrémne vysoké teploty a vlhkosť, pracuje IntrCooll 4 Seasons s jednostupňovým priamym adiabatickým odparovacím chladením.

Tento režim chladenia dokáže efektívne ochladiť budovu a zaviesť vhodnú vlhkosť pre pohodlné vnútorné prostredie. Voliteľný difúzor AirOptimizer efektívne distribuuje vzduch vodorovne so zvýšenou rýchlosťou prúdenia vzduchu v režime chladenia.

Režim dvojstupňového chladenia

V dvojstupňovom procese chladenia sa v prvom medzistupni na predchladenie okolitého vzduchu používa recirkulovaná studená voda.

Z dôvodu nedodania zdroja vlhkosti má vzduch opúšťajúci suchý teplotný výmenník nižšiu teplotu vonkajší vzduch. V druhom kroku je možné vzduch priamým chladením naďalej ochladzovať pomocou chladiacich odparovacích prvkov.