Polyizokyanurátový stenový panel GP insPIRe S je určený pre vonkajšie obvodové steny a vnútorné deliace steny v skeletových konštrukciách.

Expandovaný polyuretán
Expandovaný polyuretán
Priemyselné budovy
Priemyselné budovy
Stenový panel
Stenový panel
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia

Použitie

Polyizokyanurátový stenový panel GP insPIRe S je určený pre vonkajšie obvodové steny a vnútorné deliace steny v skeletových konštrukciách. Ich jadro tvorí tuhá PIR pena, ktorá sa vyznačuje dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a požiarnou ochranou. Tvarované okraje uľahčujú montáž a zvyšujú požiarnu odolnosť. 

Charakteristiky

  • profilovaný kovový obklad 
  • vysoká požiarna odolnosť 
  • dostupný v malých hrúbkach 
  • jadro z polyuretánovej tuhej peny 

Hrúbky panelu

  • 40mm
  • 60mm
  • 80mm
  • 100mm
  • 120mm